RYO DESIGN STUDIO
CĂN HỘ NHA TRANG
CĂN HỘ NHA TRANG

. Vị trí: Nha Trang

. Năm: 2019

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Anh Thiện

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích sàn xây dựng: 50 m2 và 70 m2

CĂN 1 PHÒNG NGỦ

CĂN 2 PHÒNG NGỦ