RYO DESIGN STUDIO
CĂN HỘ THE PEGASUITE QUẬN 8
CĂN HỘ THE PEGASUITE QUẬN 8

. Vị trí: Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

. Năm: 2019

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Anh Hòa, Chị Trân

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích sàn xây dựng: 70 m2

CĂN HỘ THE PEGASUITE QUẬN 8

dự án xây mới


PHƯƠNG ÁN 1

.


PHƯƠNG ÁN 2