RYO DESIGN STUDIO
PENTHOUSE HUỲNH THY VŨNG TÀU
PENTHOUSE HUỲNH THY VŨNG TÀU

. Vị trí: Mỹ Xuân, Vũng Tàu

. Năm: Tháng 8/2020

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Cty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy

. Diện tích: 400 m2

 

PENTHOUSE