RYO DESIGN STUDIO
HOME FARM TÀ NUNG ĐÀ LẠT
HOME FARM TÀ NUNG ĐÀ LẠT

. Vị trí: Tà Nung, Đà Lạt

. Năm: 2019

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Amakhangs

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích khu đất: 5000 m2

. Tổng diện tích sàn xây dựng: 750 m2

. Mật độ xây dựng: 15 %

HOME FARM TÀ NUNG ĐÀ LẠT

dự án xây mới

Liên danh Cty CP Tập Đoàn RYO & Cty CP Tập Đoàn SERA

Thiết kế quy hoạch cảnh quan và kiến trúc

PHƯƠNG ÁN 1
(phương án so sánh)


PHƯƠNG ÁN 2
(phương án lựa chọn)