RYO DESIGN STUDIO
NGHỈ DƯỠNG GIA ĐÌNH BẢO LỘC
NGHỈ DƯỠNG GIA ĐÌNH BẢO LỘC

. Vị trí: Lộc Thanh, Bảo Lộc

. Năm: 2019

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: PNSTECH

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích khu đất: 10.000 m2

. Mật độ xây dựng: 21,5 %

KHU NGHỈ DƯỠNG GIA ĐÌNH BẢO LỘC

dự án xây mới

PHƯƠNG ÁN 1

giai đoạn đầu tư lần 1