RYO DESIGN STUDIO
SÂN VƯỜN BIỆT THỰ THỦ ĐỨC
SÂN VƯỜN BIỆT THỰ THỦ ĐỨC

. Vị trí: Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

. Năm: 2017

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Cô Nhơn

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích: 80 m2

. Tổng diện tích sàn: N/V

. Mật độ xây dựng: N/V

SÂN VƯỜN BIỆT THỰ

dự án cải tạo

(hiện trạng)

(thiết kế ý tưởng)