RYO DESIGN STUDIO
TÒA THÁP HOA SEN QUI NHƠN
TÒA THÁP HOA SEN QUI NHƠN

. Vị trí: Qui Nhơn

. Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

. Khách hàng: N/V

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích: N/V

. Tổng diện tích sàn: N/V

. Mật độ xây dựng: N/V

HOA SEN TOWER

thiết kế ý tưởng