RYO DESIGN STUDIO
CỔNG CHÀO HIỆP PHƯỚC
CỔNG CHÀO HIỆP PHƯỚC

. Vị trí: Quận Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

. Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

. Khách hàng: KCN Hiệp Phước

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích: N/V

. Tổng diện tích sàn: N/V

. Mật độ xây dựng: N/V


CỔNG CHÀO HIỆP PHƯỚC

thiết kế ý tưởng