RYO DESIGN STUDIO
GIAN THỜ QUỐC TỔ VUA HÙNG
GIAN THỜ QUỐC TỔ VUA HÙNG

. Vị trí: Trường Đại Học Văn Lang (Cơ sở 3, Bình Thạnh, HCM)

. Năm: 2020

. Trạng thái: Thiết kế ý tưởng


GIAN THỜ QUỐC TỔ VUA HÙNG

Phương án thiết kế ý tưởng


Hiện trạng


Phương án thiết kế