RYO DESIGN STUDIO
KHÁCH SẠN LÊ GIA - ĐÀ LẠT
KHÁCH SẠN LÊ GIA - ĐÀ LẠT

. Vị trí: Hai Bà Trưng, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

. Năm: 2019

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Anh Công

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích khu đất: 216 m2

. Tổng diện tích sàn xây dựng: 720 m2

. Mật độ xây dựng: 83,3%

KHÁCH SẠN LÊ GIA - ĐÀ LẠT

dự án xây mới

GIAI ĐOẠN 1 - THIẾT KẾ CƠ SỞ