RYO DESIGN STUDIO
NHÀ NGHỈ DƯỠNG BẢO LỘC
NHÀ NGHỈ DƯỠNG BẢO LỘC

NHÀ NGHỈ DƯỠNG BẢO LỘC

. Địa chỉ: Khu dân cư Lộc Tân, Bảo Lộc

. Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

. Khách hàng: Anh Thắng, Chị Trâm

. Thiết kế kiến trúc: Cty CP Tập Đoàn RYO

. Diện tích khu đất xây dựng: 1000 m2

. Mật độ xây dựng: 30%