RYO DESIGN STUDIO
NHÀ BẾN TRE
NHÀ BẾN TRE

. Vị trí: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

. Năm: 2021

. Trạng thái: Đã hoàn thành thi công

. Khách hàng: Chú Ngon

. Tư vấn thiết kế và giám sát: RYO

. Tổng diện tích sàn xây dựng: 112 m2

NHÀ BẾN TRE

dự án xây mới

mô hình


(phương án cũ)


HAI PHƯƠNG ÁN SO SÁNH