RYO DESIGN STUDIO
NHÀ CHÚ NGON
NHÀ CHÚ NGON

. Vị trí: Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

. Năm: 2020

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Chú Ngon

. Quản lý dự án: RYO

. Tổng diện tích sàn xây dựng: 258 m2

NHÀ BẾN TRE

dự án xây mới


HAI PHƯƠNG ÁN SO SÁNH