RYO DESIGN STUDIO
NHÀ GÒ VẤP
NHÀ GÒ VẤP

. Vị trí: Gò Vấp, HCM

. Năm: 2021

. Trạng thái: Thiết kế

. Khách hàng: Chị Giang

. Diện tích sàn xây dựng: 48 m2