RYO DESIGN STUDIO
NHÀ LÝ THÁI TỔ
NHÀ LÝ THÁI TỔ

. Vị trí: Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

. Năm: 2019

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Chú Lân

. Quản lý dự án: N/V

. Tổng diện tích sàn xây dựng: 110 m2

NHÀ LÝ THÁI TỔ

dự án xây mới