RYO DESIGN STUDIO
NHÀ TIỀN GIANG
NHÀ TIỀN GIANG

. Vị trí: Mỹ Tho, Tiền Giang

. Năm: 2021

. Trạng thái: Thiết kế

. Khách hàng: Anh Hòa

. Diện tích sàn xây dựng: 100 m2