RYO DESIGN STUDIO
CỔNG CHÀO NÚI SAM TP. CHÂU ĐỐC
CỔNG CHÀO NÚI SAM TP. CHÂU ĐỐC

Sáng ngày 13/9/2019, tại UBND TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, Ban Tổ Chức cuộc thi tiến hành báo cáo vòng 2 sau khi vòng 1 kết thúc với sự tham gia của 7 đơn vị dự thị, theo đó đơn vị RYO (đại diện Sài Gòn) và đơn vị AB&C (đại diện An Giang) là 2 đơn vị duy nhất được tiếp tục bảo vệ phương án để tìm ra phương án thiết kế tốt nhất phục vụ xây dựng công trình thực tế ở địa phương.

Cùng xem lại bài dự thi của RYO: LINK XEM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI BẢO VỆ VÒNG 2

VÀ QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG