RYO DESIGN STUDIO
KHU GIẢI TRÍ VĂN PHÒNG VIỆT THÀNH
KHU GIẢI TRÍ VĂN PHÒNG VIỆT THÀNH

. Vị trí: Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

. Năm: 2020

. Trạng thái: Thi công

. Khách hàng: Cty TNHH Tự Động Hóa Việt Thành

. Quản lý dự án: RYO

. Diện tích: 90 m2


KHÔNG GIAN PHỤC VỤ GIẢI TRÍ, THƯ GIÃN

Công ty TNHH Tự Động Hóa Việt Thành