RYO DESIGN STUDIO
VĂN PHÒNG VIỆT THÀNH
VĂN PHÒNG VIỆT THÀNH

. Vị trí: Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

. Năm: 2020

. Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

. Khách hàng: N/V

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích: 90 m2


VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Công ty TNHH Tự Động Hóa Việt Thành