RYO DESIGN STUDIO
VĂN PHÒNG VISSAN
VĂN PHÒNG VISSAN

. Vị trí: Bình Thạnh, HCM

. Năm: 2020

. Trạng thái: Thiết kế

. Khách hàng: Vissan Co

. Diện tích sàn xây dựng: 215 m2