RYO DESIGN STUDIO
VĂN PHÒNG CLEAN TECH
VĂN PHÒNG CLEAN TECH

. Vị trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

. Năm: 2017

. Trạng thái: Thiết kế ý tưởng

. Khách hàng: N/V

. Quản lý dự án: N/V

. Diện tích: 160 m2

. Tổng diện tích sàn: ~ 576 m2

. Mật độ xây dựng: 90%

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

thiết kế ý tưởng, cải tạo